بخشی از سوابق اجرایی مدیرعامل ( شرکت آشیان سبز پارس پاژ ) به شرح ذیل می باشد:

 • محوطه سازی امام زاده یحیی (میامی)
 • محوطه سازی سپاه سبزوار
 • احداث پارک وحدت
 • احداث پارک لاله
 • احداث پارک شبنم
 • احداث پارک حجاب (بانوان)
 • محوطه سازی 2 بیمارستان در تربت حیدریه
 • احداث پارک سلام
 • احداث پارک نصرت
 • احداث پارک آلاله سبزوار
 • احداث بلوار خاتم
 • محوطه سازی 12000واحد مسکن مهر(گلبهار)
 • احداث پارک اطلسی و ابریشم
 • احداث آیلند میانی بلوار امام رضا (طرقبه)
 • محوطه سازی 2300 واحد مسکن مهر شاندیز
 • ویلاسازی و محوطه سازی باغ ویلا
 • احداث پارک شریعتی 58
 • کارگزار شهرک مشاغل مزاحم شهری

 

 

رزومه مدیر عامل شرکت آشیان سبز پارس پاژ

کارگزار و مجری شهرک خدمات خودرویی آسکوپارس

ردیف عنوان پروژه سال کارفرما مساحت پروژه
1 محوطه سازی امام زاده یحیی(میامی) 84 آستان قدس رضوی 51 هکتار
2 محوطه سازی سپاه سبزوار 85 سپاه 6500مترمربع
3 بازپیرایی چمن فاز1پارک ملت 85 شهرداری منطقه 11 8/5هکتار
4 بازپیرایی پارک خطی حاشیه بلوار توس 86 شهرداری منطقه 2  15500مترمربع
5 احداث پارک وحدت 86 شهرداری منطقه 6 31هکتار
6  احداث پارک لاله 86 شهرداری منطقه 1 4500مترمربع
7 احداث پارک شبنم 86 شهرداری منطقه 1 6200مترمربع
8 احداث پارک حجاب(بانوان) 86 شهرداری منطقه 2 11/5هکتار
9 ترون کاری بلوار موسوی قوچانی 86 شهرداری منطقه 2 2500مترمربع
10 محوطه سازی دوبیمارستان در تربت حیدریه 85-86 شرکت مرمربتون 3800مترمربع
11 احداث پارک سلام 87 شهرداری منطقه 3 3500مترمربع
12 بازپیرایی لچکی های چهارراه فرامرز عباسی 87 سازمان پارک ها 750مترمربع
13 بازپیرایی لچکی های چهارراه صیاد شیرازی 87 سازمان پارک ها 1150مترمربع
14 احداث پارک اندیشه 68(نیلوفرآبی) 88 شهرداری منطقه 10 2هکتار
15 بازپیرایی لچکی های چهارراه ابوطالب 88 سازمان پارک ها 1100مترمربع
16 ترون کاری بلوار خیام 88 شهرداری منطقه 2 1800مترمربع
17 احداث پارک نصرت 87-88  سازمان پارک ها 26/5مترمربع
18 کاشت ترون خیابان آبکوه  89  شهرداری منطقه 1 2200مترمربع
19 کاشت ترون کلاهدوز 89 شهرداری منطقه 1 1100مترمربع
20 کاشت زرشک کلاهدوز 89 شهرداری منطقه 1 800مترمربع
21 احداث پارک آلاله سبزوار 88-89 شهرداری سبزوار 12هکتار
22 بازپیرایی میدان فرودگاه 90 شهرداری منطقه 7 4500مترمربع
23 احداث آبنمای میدان فرودگاه 90 شهرداری منطقه 7 4500مترمربع
24 احداث آبنمای باغ ملی 90 شهرداری منطقه 8 4500مترمربع
25 تأمین نگهداری پارک نصرت به مدت 2سال 88-90 شهرداری منطقه 6 26/5 هکتار
26 احداث بلوار خاتم 89-90 سازمان پارک ها 1هکتار
27 بازپیرایی پارک خطی بلوار منتظری 91 شهرداری منطقه 1 6500مترمربع
28 محوطه سازی 1200 واحد مسکن مهر(گلبهار) 90-91 مسکن و شهرسازی 16800مترمربع
29 احداث پارک اطلسی و ابریشم 90-91 شهرداری منطقه 6 8600مترمربع
30 بازپیرایی پارک بخارایی 91 شهرداری منطقه 1 21000مترمربع
31 بازپیرایی آیلند میانی احمدآباد 90-91 شهرداری منطقه 1 10500مترمربع
32 بازپیرایی آیلند شمالی و جنوبی احمدآباد 90-91 شهرداری منطقه 1 13000مترمربع
33 احداث آیلند میانی بلوار امام رضا(ع)(طرقبه) 91-92 شهرداری طرقبه 15500مترمربع
34 محوطه سازی 2300واحد مسکن مهر(شاندیز) 93 شرکت مرمربتون 3/5 هکتار
35 ویلاسازی و محوطه سازی باغ ویلا 94 طرقبه 2500 مترمربع
36 احداث پارک شریعتی58 93-94 شهرداری منطقه 10 2 هکتار
37 ترون کاری بلوار شریعتی 93-94 شهرداری منطقه 10 2500مترمربع
38 طرح ساماندهی مشاغل مزاحم شهری 93-96 شهرداری منطقه 10 کل منطقه