شهرک خدمات خودرویی آسکوپارس مشتمل بر 360 واحد تجاری کارگاهی است که صرفا به صورت پیش ثبت نام و با داشتن شرایط و تأیید شهرداری منطقه ده واگذار خواهد شد .

برای اطلاع از آخرین شرایط واگذاری با دفتر فروش شهرک تماس بگیرید .

شماره تلفن های دفتر فروش:

051-36576628

051-36652492

051-36652496