سرمایه گذار و مجری ساخت آسکوپارس

پروژه آسکوپارس با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز پیگیری و کارگزار منتخب شهرداری منطقه 10، شرکت آشیان سبز پارس پاژ به مدیر عاملی آقای امیررضا قرصی عنبران احداث خواهد شد.

مدیر عامل این شرکت تجربه اجرا و احداث بالغ بر 50 پروژه های عمده عمرانی را در کارنامه خود دارد.

  •  

مدیرعامل

مجری منتخب و کارگزار اجرایی پروژه آسکوپارس ، شرکت آشیان سبز پارس پاژ به مدیرعاملی آقای امیر رضا قرصی می باشد.