بازدید سرکار خانم رمارم (عضو محترم هیات رییسه شورای اسلامی شهر)

بازدید سرکار خانم رمارم (عضو محترم هیات رییسه شورای اسلامی شهر)

بازدید سرکار خانم رمارم از غرفه آسکوپارس


بازدید سرکار خانم رمارم
عضو محترم هیات رییسه شورای اسلامی شهر در غرفه آسکوپارس

 

سرکار خانم رمارم