آغاز عملیات اجرایی مجموعه

آغاز عملیات اجرایی مجموعه

آغاز عملیات اجرایی مجموعه ساماندهی مشاغل خدمات خودرویی شمال غرب مشهد (آسکوپارس) با دستور مهندس نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد .